Kristýna Čičatko

Kristýna Čičatko

Asistentka starosty a tajemníka

cicatko@kamenice.cz
tel.: +420 323 673 105

Agenda:

 • Pořizuje zápisy z jednání rady a zastupitelstva, vypracovává usnesení a zajišťuje jeho rozeslání v souladu s jednacím řádem, zajišťuje výrobu a zveřejňování pozvání na zastupitelstvo, soustřeďuje materiály pro jednání zastupitelstva a zajišťuje jejich distribuci. 
 • Zabezpečuje organizačně technickou agendu pro komise a výbory zastupitelstva obce. 
 • Vede evidenci smluv. 
 • Vede evidenci stížností a petic, postoupení těchto petic k vyřízení jednotlivým odborům a následnou evidenci odpovědí příslušných úseků. 
 • Zajišťuje informovanost občanů - místní zpravodaj, web. 
 • Zabezpečuje krizové plánování - evidence kontaktů krizových štábů, účast na řešení krizových situací v obci (živelné pohromy apod.). 
 • Agenda žádostí o informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
 • Podílí se na zajištění spolupráce mezi okolními obcemi, mikroregion Ladův kraj. 
 • Podílí se na zajištění podpory cestovního ruchu, podnikání, zaměstnanosti, církví, kultury, sportu, volnočasových aktivit, komunitního života, spolků, sdružení a neziskových organizací. 
 • Podílí se na zajištění agendy osadních výborů. 
 • Vede agendu dopravní obslužnosti obce a evidenci smluv na zajištění dopravní obslužnosti obce. 
 • Zabezpečuje organizačně agendu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Kamenice. 
 • Vede agendu grantů a darů obce, evidenci smluv na granty a dary. 
 • Vede sklad kancelářského materiálu, zajišťuje a eviduje nákup kancelářského materiálu, nákup a servis techniky pro administrativní činnost aparátu obecního úřadu. 
 • Zajišťuje evidenci a vyřizování stížností, připomínek, oznámení a podnětů členů rady, zastupitelstva a občanů v souladu s příslušnými právními předpisy. 
 • Vede evidenci nařízení obce a obecně závazných vyhlášek obce, eviduje a archivuje vnitřní směrnice obecního úřadu. 
 • Vede centrální evidenci všech úředních razítek používaných odbory v samostatné přenesené působnosti, zajišťuje zhotovení nových razítek a oznamuje ztrátu razítek MV ČR 
 • Vede agendu související s výkonem práv zřizovatele. 
 • Evidence služebních cest, odchodů a jízd služebními vozidly. 
 • Spolupracuje s dotčenými státními orgány. 

Akce v Kamenici a okolí

březen 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
24
25
26
27
29
30