Ing. Kateřina Pikousová

Ing. Kateřina Pikousová

Referent

pikousova@kamenice.cz
tel.: 323 672 759
mobil: 601 104 535

Agenda:

  • Předkládání majetkových otázek včetně důvodových zpráv k projednání v radě obce a následně k projednání zastupitelstvu obce. 
  • Spolupráce při realizaci výběrových řízení neinvestičního charakteru, příprava zadávací dokumentace. 
  • Archivace dokumentů zajišťovaných agend.
  • Evidence písemností a výkazů týkajících se odvozu tuhého komunálního odpadu a separovaného odpadu v obci, zajištění spolupráce se svozovou firmou. 
  • Správa veřejného osvětlení, správa vodohospodářské infrastruktury obce.
  • Správa veřejných dětských hřišť a sportovišť v majetku obce Kamenice.
  • Pojištění nemovitého i movitého majetku.
  • Evidence, nájemní smlouvy na hrobová místa. 
  • Evidence nemovitostí napojených na stávající kanalizační a vodovodní řady. 

Akce v Kamenici a okolí

březen 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
24
25
26
27
29
30