Ing. Barbora Vacková

Ing. Barbora Vacková

Odbor správy majetku - referent

vackova@kamenice.cz
tel.: 323 672 431
mobil: 722 975 366

Agenda:

 • Předkládání majetkových otázek včetně důvodových zpráv k projednání v radě obce a následně k projednání zastupitelstvu obce. 
 • Spolupráce při realizaci výběrových řízení neinvestičního charakteru, příprava zadávací dokumentace. 
 • Archivace dokumentů zajišťovaných agend.
 • Zpracování podkladů a sepisování kupních, směnných a darovacích smluv na převod nemovitostí schválených zastupitelstvem obce. 
 • Spolupráce při realizaci výběrových řízení neinvestičního charakteru, příprava zadávací dokumentace. 
 • Zajištění podkladů pro změnu údajů o pozemcích a zápis v katastru nemovitostí. 
 • Zajišťování odstraňování nesouladu zápisů v katastru nemovitostí. 
 • Zpracování žádostí obce o pronájem nebo koupi pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Pozemkového úřadu - komunikace s úřady. 
 • Žádosti o dodatečné projednání dědictví na pozemcích ve spoluvlastnictví obce. 
 • Majetek obce a péče o něj - zajištění komplexní správy nemovitého majetku, jeho nabývání, zajištění ocenění, pronájem, prodej, kontrola, příprava podkladů a zajišťování nabývacích dokladů k nemovitostem za účelem převodu nemovitostí jiných vlastníků na obec, zajišťování veškerých převodů nemovitého majetku obce, krátkodobých pronájmů, záborů, zajišťování zřizování a rušení věcných břemen ve vztahu k majetku obce. 
 • Neoprávněné užívání pozemků v majetku obce a jejich následné řešení. 
 •  

Akce v Kamenici a okolí

březen 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
24
25
26
27
29
30