O nás

Technické služby Kamenice jsou příspěvkovou organizací, která vznikla v lednu 2020.  Zřizovatelem je obec Kamenice.  Naše organizace je složena z pětičlenného týmu techniků a vedoucího pracovníka.  K hlavní činnosti patří letní a zimní údržba majetku obce. K údržbě v obci slouží traktorové sekačky, křovinořezy, motorové pily, cisterna na zavlažování a ostatní mechanizace. 

 
Technické služby Kamenice

Hlavní činnosti:

 • sekání a údržba zeleně
 • čištění veřejných prostranství
 • opravy veřejného majetku
 • údržba dopravního značení
 • likvidace černých skládek
 • správa vozovek a chodníků
 • čištění kanalizačních vpustí
 • sběr odpadu u kontejnerů

V hospodářské činnosti zajišťujeme tyto služby:

 • sečení travnatých ploch
 • jarní a podzimní úklid trávníků
 • kácení a zdravotní řez stromů
 • řez živých plotů
 • řez, odstraňování náletových dřevin
 • hrabání listí
 • drobné zednické práce
 • Přistavení kontejneru na bioodpad