O Zpravodaji

Zpravodaj obce Kamenice vydává OÚ Kamenice- každý měsíc (v červenci a srpnu vychází dvojčíslo) v nákladu 1700 kusů a v rozsahu 24 stran.  Mapuje dění v obci zpětně za uplynulý měsíc. Jeho obsah tvoří příspěvky dopisovatelů (představitelů obce, zástupců místních příspěvkových i zájmových organizací, atd.).

V každém čísle se pravidelně opakují tyto rubriky: úvodníky zástupců obce, informace z úřadu městské části, příspěvky a fotoreportáže ze života školáků, mateřinky a z akcí klubů či spolků pro děti i dospělé, statistiky policie, z akcí pro seniory a dále kulturní akce, informace z místní veřejné knihovny a v přehledu: „Informace do ruky“.

Nabízí také prostor pro inzerci a reklamu. Zpravodaj je distribuován roznáškovou službou České pošty zdarma do všech občanských schránek v obci Kamenice. Je také v omezeném množství k dispozici na OÚ a KC Kamenice k volnému odebrání ze stojanů.

Oficiální informace:
Název periodického tisku: Zpravodaj z Kamenice
Periodický tisk územního samosprávného celku
Periodicita vydávání: vychází 11x ročně
Místo vydávání: Kamenice, Česká republika
Evidenční číslo periodického tisku: registrováno Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E 13287
Vydavatel: OÚ Kamenice Ringhofferovo náměstí 434, Olešovice 251 68 Kamenice

IČO: 00240273, DIČ: CZ00240273

Obec Kamenice je od 1. 10. 2009 plátcem DPH.

Datová schránka: f6ibnuh

 

Podklady do zpravodaje

Podklady je nutné dodávat v elektronické podobě, a to ve formátu .doc (tj.napsané v textovém editoru MS Word). Fotografie nevkládejte do textových souborů, ale posílejte je samostatně.

Fotografie neupravujte a především nezmenšujte.

K tiskovému použití jsou nevhodné snímky stažené z internetu!

Grafika a obrázky jsou preferovány v .jpg nebo v .pdf.

 

Redakční uzávěrka

Je vždy 15. dne předcházejícího měsíce

Příspěvky, které dojdou po tomto datu, budou zařazeny k uveřejnění až o měsíc později. Ve výjimečných případech (např. uveřejnění informace o konání akce nebo události, která se konala až po uzávěrce) je možné po dohodě s redakcí zaslat příspěvek i po tomto datu, je však nezbytné do 15. dne kontaktovat redakci a o této skutečnosti informovat.

 

Akce v Kamenici a okolí

duben 2023
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Knihovna

knihovna

knihovna je součástí kulturního centra

www.kckamenice.cz/knihovna/