Pro přispěvatele

Tato rubrika je určena všem, kteří chtějí vyjádřit svůj názor na dění v obci Kamenice.

Příspěvky zde uveřejněné neupravujeme, otiskneme je v původním znění. Vyhrazujeme si však právo příspěvek neotisknout, pokud by:

- obsahoval hrubé, urážlivé nebo vulgární výrazy,

- podněcoval k rasové nebo náboženské nebo jiné nesnášenlivosti,

- byl politicky motivovaný a vyzdvihoval nebo naopak kritizoval konkrétní politickou stranu (jsme a chceme i nadále být politicky nezávislé periodikum).

Rubrice „Z redakční pošty“ je vyhrazena jedna strana Zpravodaje a maximální rozsah každého příspěvku zde uveřejněného je 2000 znaků včetně mezer.

V připadě delšího příspěvku bude autor vyzván, aby jej zkrátil na požadovaných 2000 znaků včetně mezer s možností vložení původního nezkráceného textu pod hypertextový odkaz na web obce - sekce Zpravodaj.
 
Pokud by příspěvků bylo víc, než se vejde na jednu stranu Zpravodaje, rozhoduje o jejich uveřejnění redakce. Může se tedy stát, že váš příspěvek bude zveřejněn až v dalších číslech Zpravodaje, nebo vůbec, pokud tak redakce rozhodne. V takovém případě bychom vás o této skutečnosti informovali.
 
Příspěvky zastupitelů obce mohou obsahovat maximálně 4000 znaků včetně mezer.
 
Příspěvky na aktuální téma: maximální rozsah každého příspěvku zde uveřejněného je 2000 znaků včetně mezer. V připadě delšího příspěvku bude autor vyzván, aby jej zkrátil na požadovaných 2000 znaků včetně mezer s možností vložení původní ho nezkráceného textu pod hypertextový odkaz na web obce - sekce Zpravodaj.

 

Uzávěrka pro přijetí příspěvků do rubriky „Z redakční pošty“ je 15. dne předcházejícího měsíce. 

redakce

Formulář pro zaslání příspěvku do Zpravodaje z Kamenice

maximální délka 2000 znaků

Pozn.: položky označené * jsou povinné.

Ochrana proti SPAMu: opište, prosím, kontrolní číslo.
Jestliže číslo nemůžete přečíst, obnovte obrázek.
CAPTCHA