Kamenice se dočká „opravdového“ náměstí

31.1.2022 |

O tom, jak by mělo vypadat Ringhofferovo náměstí, se vede diskuze dlouhá léta. Tento prostor vznikl v 50. letech minulého století spojením několika sousedních obcí a postrádá kvality klasicky založených náměstí. To by se však brzy mělo změnit. Zastupitelstvo obce již schválilo záměr vypracování zadání pro architektonickou soutěž na jeho úpravu.

Náměstí bude určovat charakter naší obce dlouhá desetiletí či dokonce staletí. Je proto potřeba při přípravě projektu jeho úpravy postupovat již od počátku zodpovědně a nic neopomenout. „Abychom dosáhli co nejlepšího výsledku, rozhodli jsme se vydat cestou architektonické soutěže. Tento postup v České republice stále ještě není úplně běžný, myslíme si však, že kamenické náměstí si ho zaslouží,“ vysvětluje starosta obce Pavel Čermák.

„Chceme, aby budoucí podoba prostoru co nejvíce odpovídala potřebám obyvatel.

Na zpracování zadání soutěže se proto budou podílet nejen architekti a krajináři, ale také sociologové,“ dodává starosta. Radnice přizvala ke spolupráci spolek Pěstuj prostor a firmu MAKAI atelier, kteří mají s podobnými projekty dlouholeté zkušenosti. Ti provedou analýzu současné podoby náměstí a provozu na něm i v jeho blízkém okolí. Proběhne také anketní šetření mezi obyvateli Kamenice a veřejná setkání k projektu. Osloveni budou i zástupci místních vzdělávacích a společenských organizací, zájmových sdružení a sportovců.

Na základě všech sebraných dat vznikne seznam požadavků, které musí účastníci architektonické soutěže svým řešením naplnit. „Díky jasně určenému zadání nemůže dojít k situaci, že jedna zájmová skupina nebo pár jednotlivců prosadí pouze své požadavky na úkor ostatních. Zároveň tak architekt bude mít přesně vymezené mantinely, v rámci kterých může uplatnit svou kreativitu a přetavit potřeby místních do konkrétní podoby náměstí,“ doplňuje Čermák.

Nyní probíhá příprava zadání soutěže. Jeho finální podoba bude hotová v září. Starosta Pavel Čermák k tomu říká: „Chtěl bych tímto poprosit všechny naše občany, aby v dotazníkových formulářích odpovídali opravdu upřímně. Jedině tak se společně dobereme žádoucího výsledku. Sledujte, prosím, náš web, facebookovou stránku obce a samozřejmě i Zpravodaj.“