Ztráty a nálezy

Problematiku ztát a nálezů upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 
Ten, kdo najde ztracenou věc je povinen ji vydat vlastníkovi nebo pokud byla věc nalezena ve veřejné budově, nebo veřejném dopravném prostředku, předat provozovateli těchto zařízení nebo oznámit (nejpozději do 3 dnů) nález obci na jejímž území byl nalezen.
 
Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 3 let od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví obce nebo nálezce. Dle § 1057 odst. 3 uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.
 
Přihlásí-li se úřadu vlastník věci, je vyzván odpovědným zaměstnancem k prokázání totožnosti a identifikace ztracené věci tak, aby prokázal, že mu věc náleží.
 
Nalezené věci je možné odevzdat nebo vyzvednout na správním odboru Obecního úřadu Kamenice, který spravuje: Jana Meissnerová, tel.:313 034 672, email: podatelna@kamenice.cz
 
SOUPIS NÁLEZŮ: rok 2021
17. února 2021 – 02/2021 – Mobilní telefon – Kamenice, ul. Odlehlá
24. března 2021 – 03/2021 – Průkaz na autobus – Kamenice Ringhofferovo nám.
1. dubna 2021 - 04/2021 - Atlas Rakouska – Kamenice Ringhofferovo nám.
17. května 2021 – 6/2021 – Svazek klíčů - Kamenice ul. Osadní
14. června 2021 – 7/2021 – Malá peněženka – Kamenice Ringhofferovo nám.
1. července 2021 – 8/2021 – Menší obnos peněz – Kamenice, Kulturní dům
 
SOUPIS NÁLEZŮ: ROK 2022
20.04.2022 Peněženka + obsah, OP, PP, Plat. Karta Policie ČR - Nová Hospoda 21.04.2025
17.05.2022 Chytré hodinky Budova České pošty - Nová Hospoda 18.05.2025
15.08.2022 Mobilní telefon Cesta u fotbalového hřiště 16.05.2025
22.12.2022 Klíče od automobilu U dětského hřiště - Nová Hospoda 23.12.2025