Svaz včelařů Struhařov

Svaz včelařů Struhařov

V roce 1913 založilo několik přátel, kteří chovali včelstva, ve vsi Struhařov spolek, jehož účelem byla výměna zkušeností v tomto rozvíjejícím se oboru. Tento spolek se v průběhu let rozšiřoval a přetrval několik režimů i dvě světové války.

Občanské sdružení chová včely na území o rozloze 42 km2 a v roce 2013 mělo 52 členů s 386 včelstvy. Každý rok se do spolku hlásí několik mladých začínajících chovatelů včel.

Více informací na www.vcelaristruharov.cz