Skautské středisko Kamenice

Naše skautské středisko se už více než dvacet let snaží vytvořit co nejlepší zázemí a podporu pro činnost našich skautských oddílů, které působí v obcích Kamenice a Týnec nad Sázavou.

Po celou dobu naší existence připravujeme a nabízíme smysluplný program pro děti v jejich volném čase, máme za sebou úspěšné tábory, účastníme se mezinárodních akcí, organizujeme akce pro veřejnost - prostě se nám daří i v dnešní době děti zaujmout.

Více informací najdete www.stredisko-kamenice.skauting.cz