Sportovní klub Kamenice

Sportovní klub Kamenice (SKK) je pokračovatelem SK Želivec. V roce 2012 oslavil 80. výročí založení. V současnosti sdružuje kolem 500 sportovců registrovaných ve 2 aktivních oddílech:

 

předseda SKK Bohdan Mixánek bohdan.mixanek@gmail.com

                

1. místopředseda SKK

David Meissner meissnerdavid6@gmail.com
hospodář SKK Jiří Petruška petruska@strojmetal.cz
 

Fotbalový oddíl

Cílem fotbalového oddílu pro každou sezónu je přihlásit svá družstva k soutěžím a dosáhnout co nejlepšího umístění ve  věkových kategoriích: přípravka, žáci, dorost, mužstvo B a mužstvo A.

Tréninky i zápasy fotbalového oddílu probíhají ve sportovním areálu obce (U Dvora).

Předseda oddílu:
David Meissner - 8.vC9.9jZ8IsUQ4WH%zkZ-29-f

Více informací na www.skkamenice.webnode.cz

Gymnastický oddíl

Oddíl je zaměřen na gymnastiku mládeže a dětí a jeho cílem je připravit cvičence nejen pro gymnastické soutěže, ale i pro život. 

Tréninky probíhají v tělocvičně ZŠ Kamenice na vlastním nářadí oddílu. Kromě děvčat nyní trénuje i chlapecké družstvo. 

Oddíl se zúčastňuje domácích i zahraničních soutěží, pořádá letní soustředění a starší členky létají sbírat zkušenosti na mezinárodní camp do Dánska. Oddíl pravidelně vystupuje na sportovních plesech SKK a  každoročně připravuje předvánoční gymnastickou podívanou.

Předseda oddílu:
Bohdan Mixánek, XhunR.4WHkrHO3k

Provozní manažerka:
Anna Majerová, 88wo8~l7T8AuRYUS%.MxR_29g

Vedoucí oddílu předškolních dětí: 
Tomáš Marcín, ahzk9Wc7~-vxQOQ7aenCO1p