Judo klub Kyklop

Judo klub Kyklop trénuje s dětmi ve věku 4 - 21 let v tělocvičně v prostorách ZŠ Kamenice.

Cílem klubu je vychovávat všestranně pohybově zdatné děti a mládež a také se s těmi nejlepšími zúčastňovat soutěží a závodů. Děti si osvojují základní pohybové dovednosti, základy gymnastiky, akrobacie, učí se padat a hlavně se učí novému sportu - judu.

Tréninkové jednotky jsou rozděleny do čtyřech skupin:

- začátečníci
- pokročilí I.
- pokročilí II. 
- závodníci

Více na www.judo-kyklop.cz