Výbory a komise

Osadní výbory

Osadní výbor je speciální typ výboru zastupitelstva obce, tedy iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva obce, který může zastupitelstvo obce zřídit pro část obce. Směrnice pro činnost osadních výborů v roce 2016 můžete stáhnout zde Směrnice pro činnost OV č. 1.2016.pdf

Stavební komise

Předseda: PaedDr.Tomáš Veselý Tom.jolly@seznam.cz 603 808 405   členové: Ing. Jan Jedlička Honza.jedlicka@volny.cz 602 649 293 Ing. Miroslav Souček soucek@europrojekt.com 602 387 093  

Komise pro sport a kulturu

KoSaK – Komise pro sport a kulturu obce Kamenice je složena z nezávislých členů. Na základě předložených návrhů předkládá radě obce jednotlivé vybrané akce kulturních a zájmových spolků, občanských sdružení nebo dalších právnických a fyzických osob. Doporučuje výši finančního příspěvku k financová…