Platby

Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné provést na Obecním úřadu Kamenice v úředních hodinách.

Bezhotovostní platby:

Číslo účtu Obce Kamenice - Česká spořitelna, a.s.

0420575329/0800

 

Variabilní symboly pro platby:

  

 

 

 

 

U všech plateb nutno uvést jméno a příjmení, číslo nemovitosti (popisné nebo evidenční).

Variabilní symbol pro platby:

správní poplatky obecní úřad         111361

správní poplatky stavební úřad      121361

Darovací smlouva - dětské hřiště:

variabilní symbol:  31213412