říjen 2019

logo-pro-nasi-kamenici_bilaPod60proc.pdf_page_1

POSTAVÍME MODERNÍ ČISTIČKU       

Současná čistírna odpadních vod je na hranici své kapacity, a proto začala veliká rekonstrukce a dostavba tohoto potřebného zařízení. Většina nadzemních nádrží bude nahrazena novými podzemními válci. Na sousedním pozemku vnikne zcela nová aktivační nádrž. Stáčecí místo pro fekální vozy bude uzavřeno tak, aby okolí neobtěžoval zápach. Technologie čištění bude zásadním způsobem modernizována a doplněna o třetí stupeň – tzv. mikrosíto, které by mělo zabránit únikům jakýchkoli škodlivin do potoka. Stavba je plánována na dva roky, ale věříme, že bude dokončena do 18 měsíců. Vítězem veřejné zakázky se stalo konsorcium firem. Technologii bude dodávat firma ENVIPUR a stavební práce firma Metrostav.

 cisticka stavajici budouci cisticka

O STROJMETALU JEDNÁME TAKÉ PŘÍMO S JEHO MAJORITNÍM VLASTNÍKEM

V září se na úřadě konala první schůzka z iniciativy vedení společnosti MTX Group, která je majoritním vlastníkem skupiny firem okolo Strojmetalu, včetně Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o., sídlící v Kamenici. Se dvěma šéfy společnosti MTX Group, pány Záhorcem a Bečvářem, jsme otevřeli jednání v oblasti dalšího snižování hluku. Rovněž jsme probrali historii soužití obce se Strojmetalem a její problémy. Obě strany se shodly na potřebnosti pokračování vstřícné komunikace a spolupráce s obcí a občany. Jen plná informovanost o dění v továrně a obci může zakotvit do vzájemného vztahu tolik potřebnou důvěru. Slíbili jsme si, že tato setkávání budou pravidelná, a tak kromě probíhající komunikace s panem generálním ředitelem Jelínkem obdržíme i další informace od majoritního vlastníka. Výměna informací je pro naše zastupitele klíčová, především pro jejich strategická rozhodnutí.

Strojmetal

OSLAĎTE SI ŽIVOT V NOVÉ KAMENICKÉ CUKRÁRNĚ     

Místem pro podzimní rozjímání u dobré kávy s blízkými nebo sladkou odměnou pro děti po hrátkách se stane nově otevřená cukrárna v areálu dětského hřiště u Billy. Rozhodli jsme se malý domek, ke kterému později přibude i zimní zahrada, pronajmout nadšeným provozovatelům kavárny a lahůdek, které vám zpestří čas v centru Kamenice. „Pracovali jsme na rekonstrukci  celé prázdniny, teď už jen dořešit formality a nejpozději v říjnu přivítáme první hosty.“  říká Hana Hrdličková, která se těší na provoz cukrárny.

cukrarna pred1cukrarna pred2cukrarna po1cukrarna po2cukrarna po3

NOVÁ HOSPODA BUDE MÍT SVÉ NÁMĚSTÍ  A PARKOVIŠTĚ                  

Kamenice není jen Ringhofferovo náměstí. Každá osada má své lokální centrum a právě těmto místům se i nadále budeme věnovat. Projektovaný chodník v ulici Pražská a projektovaná rekonstrukce ulice Návršní se protínají v místě, kde stojí Nová hospoda, železářství a čerpací stanice pohonných hmot. Tato křižovatka je rovněž součástí připravované rekonstrukce „staré benešovské“, tedy silnice II/603. Novým variantním návrhem úpravy tohoto prostoru si přejeme zlepšit bezpečnost chodců, kteří musejí překonat frekventovanou silnici a zároveň zvelebit tento prostor tak, aby se stal příjemným pro čekání na autobus nebo vyřizovaní nákupů. Z celé studie se snažíme zafixovat v tuto chvíli dopravní řešení prostoru a ostatní části později dopracovat v souladu s názory jak vlastníky soukromých pozemků, tak místních obyvatel.

Pište nám na FB a e-mail starosta@kamenice.cz jak se vám studie líbí, nebo čím byste ji zlepšili…

Pdf ke stažení Detail náměstí

Nova nam2Nova namesti190730 Kamenice - Detail namesti (1)

STŘEDOVĚKÉ KAMENICKÉ PODZIMNÍ SLAVNOSTI SE VYDAŘILY        

V sobotu 21. září proběhly již tradiční Podzimní slavnosti na Ringhofferově náměstí. Prostor ovládl středověk. Dospělí i děti mohli obdivovat rytíře a jejich výzbroj, v aréně si zabojovat, sáhnout si na koně, ale hlavně se pěkně pobavit, setkat se se sousedy, ochutnat širokou paletu dobrot u rozličných stánků, ale hlavně užít si při hudbě a zpěvu krásné slunečné odpoledne.

1921IMG_8501

KAMENICKÁ DRAKIÁDA V PŘÍRODNÍM PARKU NA LÁDVÍ-KUKLÍKU

Přijďte v sobotu 9. listopadu ve 14.00 s dětmi pouštět draka a dlabat dýně do přírodního parku, který vzniká na obecních pozemcích na konci Ládví-Kuklíku a dozvíte se víc i o místních plánech. My si naopak rádi vyslechneme vaše nápady na další rozvoj tohoto území. Během října budeme plochu dále kultivovat a začneme sázet první novou zeleň, malé jezírko už pěkně zrcadlí budovu Bellevue s bohatou historií. Zajistíme spolu s ládevským osadním výborem aktivity pro děti, drobné občerstvení i něco na zahřátí a užijeme si odpoledne v krásné paletě barev podzimní přírody. Předpokládaný závěr akce 17.30 hodin. Těšíme se na vás.         

drakiada kuklik1drakiada kuklik2       

Pavel Čermák, starosta@kamenice.cz

 

Foto: Barbora Boháčová, archiv obce Kamenice