listopad 2019

logo-pro-nasi-kamenici_bilaPod60proc.pdf_page_1

PLÁNUJTE S NÁMI SPORTOVNÍ AREÁL 

Přijďte na setkání s Ing. arch. Davidem Zámečníkem, (NEW HOW architekti), který v úterý 5. 11. 2019 od 19 hod. představí studii nového uspořádání a doplnění sportovního areálu. Nejde ještě o hotovou věc, a tak přineste nové nápady, které mohou být také zohledněny v zadání pro projektovou dokumentaci. Jak je to s tribunou? Starou nebezpečnou jsme odstranili, nová montovaná je pro 60 sedících a je objednaná. Do nové sezony bude připravena, aby po dobu, než dojde k dobudování areálu, nezůstalo hřiště bez krytého zázemí pro diváky. Ve finále montovanou tribunu prodáme. Při financování projektu spoléháme hlavně na naše vlastní zdroje, ale pokud to půjde, využijeme i vhodné dotace nebo sponzorské dary. Věříme, že do doby realizace bude jasný i statut parkoviště vedle zámku, které by mohlo pomoci při nárazových hromadných akcích pro návštěvníky. Pro hlavní velké parkoviště hledáme místo v blízkém okolí sportoviště. Jsme poučeni nedostatkem parkovacích stání u kulturního domu a jsme přesvědčení, že atraktivní sportoviště bude rovněž hojně navštěvované. Program akce – nejen prezentace a diskuze, ale i malé sportovní překvapení.

NOVÝ CHODNÍK A VÍCE PARKOVACÍ MÍST

Máme dobrou zprávu pro řidiče v centru Kamenice. Cestu na úřad, k lékaři, do Kulturního centra nebo třeba na nákup vám z hlediska parkování usnadní přes 40 nových parkovacích míst, která do jara vybudujeme podél pravé strany obecního úřadu a za ním. Současně s touto realizací pracujeme na projektu rozšíření parkoviště před prodejnou Billa. Stavba úspěšně pokračuje a první, co je dokončeno, je pěší propojení náměstí s březovou alejí, a tedy bezpečná cesta do Olešovic a Struhařova.

chodnik-parking 1chodnik - parking 2chodnik - parking 3chodnik - parking 4chodnik - parking 5

HALLOWEENSKÝ HAPPENING VE SKATEPARKU 

Letos se v pátek 1. listopadu od 15 hodin do setmění slaví Halloween i ve Skateparku Kamenice nedaleko místní základní školy. Organizátoři se rozhodli pro happening s pohodovou skejtovačkou v maskách. Školáky vždy pobaví tzv. besttrick contesty, hippie jump contest, soutěž o nejlepší masku a další program. Ve Skateparku se dle počasí chystají i další akce a v plánu je na-vázání spolupráce se ZŠ Kamenice. Kontakt na skate lektora: Lukáš Wieluch – 725 263 716.

skatepark1skatepark2

KAMENICE A VELKÉ POPOVICE – VÍCE NEŽ SOUSEDÉ 

Obce spojuje nejen bohatá historie spojená s rodem Ringhofferů, ale i současnost, máme zájem pěstovat vzájemné dobré vztahy a úzkou spolupráci v oblastech, které se jako první nabízejí - kulturní, sportovní, ochrana před suchem, vodovod apod. Na stole jsou ale i složitější témata – obecní policie, odpady, cesty,hromadná doprava, ochrana přírody. Článek od paní starostky si přečtěte na straně 9 zpravodaje. Je první vlaštovkou vzájemné informovanosti a budeme v tom pravidelně pokračovat.

V.Zimova_uvodnik_foto_CB

TRADIČNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A ADVENTNÍ TRHY

Vzhledem k tomu, že první advent je v neděli 1. 12., kdy prosincový Zpravodaj bude teprve na poště, chtěl bych proto již nyní pozvat na tradiční a milé adventní trhy a od 16 hodin rozsvěcení vánočního stromu.

van.trhyvan.strom