leden - únor 2020

logo-pro-nasi-kamenici_bilaPod60proc.pdf_page_1

BEZPEČNÝ CHODNÍK V OKOLÍ ŠKOLY

Pokud se bavíme o důležitosti chodníků v obci, tak ten u školy, směrem ke sportovnímu areálu je nejpotřebnější. Záleží nám na bezpečí pro školáky v okolí hlavní silnice, na cestě, po které se dostanou na autobus, sportoviště nebo do oblíbeného skateparku. Během Vánoc nabylo právní moci stavební povolení na aktualizovaný projekt, a tak na nejbližším zastupitelstvu budu předkládat návrh na letošní realizaci. Tabulková cena úseku až ke kruhovému objezdu je cca 9,5 mil. Kč. Na stavbu bude vypsána veřejná soutěž. Předpokládaný termín dokončení je podzim 2020.

CHODNIK ZSCHODNIK ZS2

KAMENICKÉ NÁMĚSTÍ – SOUTĚŽ O PROJEKT

Kamenice si zaslouží revitalizaci Ringhofferova náměstí. Za posledních 20 let proběhly již dvě vlny soutěží, ve kterých byly představeny různé architektonické návrhy. Žádný z nich však nebyl vybrán jako vítězný, a ani nenásledovaly další kroky projektování. Jde o těžký úkol, proto považuji za důležité, aby na podobě tohoto náměstí panovala široká shoda, a nepřál bych si, aby podoba náměstí vznikla prostřednictvím silového rozhodnutí. Po předchozích zkušenostech se chceme vydat tentokrát osvědčenou cestou, bez procesních experimentů, a proto se chystáme vypsat veřejnou architektonickou soutěž podle pravidel České komory architektů. První částí této práce bude spočívat v aktualizaci zadání pro soutěžící – tedy v soupisu funkcí, které bychom chtěli změnami na náměstí naplnit. Opět i tato fáze bude připravována ve spolupráci s veřejností. Termín dokončení zadání je do letošních prázdnin.

NAMESTI2NAMESTI4NAMESTI5

SPRÁVA HROBKY RINGHOFFERŮ

Dlouhodobým cílem obce je získání této významné lokální památky oficiálně do své péče. Zastupitelé se rozhodli vyčlenit malý rozpočet na základní každoroční údržbu. Začali jsme odstraňováním náletů a revizí zarostlých ploch. Obnovujeme zaplevelené záhony u vstupu. Máme plány areál hrobky zvelebit, po poradě s dendrology doplnit vysokou zeleň, lavičky a zlepšit zpřístupnění areálu veřejnosti. V průběhu roku vás budeme informovat o změnách, kterých zde bude dosaženo.

HROBKAHROBKA2HROBKA4HROBKA5

STAVÍME NOVOU ČISTIČKU

Rozpočtová priorita, stavba, která loni na podzim bez zaváhání započala a jejíž rozpočet dosahuje téměř 100 mil. Kč. Je to jednoznačně největší investiční akce letošního roku. Takovou stavbu by si Kamenice bez masivní dotace nemohla vůbec dovolit. Stavba je technologicky velmi náročná, vše probíhá za plného provozu, stávající čistička nesmí během žádné ze stavebních operací selhat. Hodnoty přečištěné vody jsou nepřetržitě monitorovány majitelem Hamerského rybníka. V první polovině roku probíhá výstavba zcela nových aktivačních nádrží, které pak musí dočasně převzít část funkcí stávající čistírny. Teprve pak můžeme v druhé polovině roku odstavit současné nadzemní nádrže, aby je stavební firma mohla v nové podobě zakopat pod zem. Celá rekonstrukce a dostavba bude dokončena, vzhledem ke své náročnosti, až v příštím roce.

CISTICKACISTICKA3CISTICKA5 (2)

OPRAVY STARÉ BENEŠOVSKÉ 

Opravy a výstavba komunikací v husté dopravě naší obce jsou i letos zásadními tématy. Nejsledovanější i nejzatíženější je silnice II/603 (cca 8 000 vozidel/den), po jejíž opravě dlouhá léta voláme. Loni začaly projekční práce – jedná se o stavbu Středočeského kraje – a obec se velmi aktivně podílí na návrzích řešení všech kolizních míst, o kterých víme, jak na Nové Hospodě, tak v Olešovicích. Doposud jsme se setkávali s velikým pochopením projektantů, a tak se zdá, že projekt míří k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení k naší spokojenosti. Vzhledem k tomu, že potřebné práce jsou řádně zasmluvněny a kryty krajským rozpočtem, věřím, že letos budou učiněny veškeré kroky k tomu, aby příští rok došlo konečně k realizaci. Věřím, že podzimní volby do krajského zastupitelstva tuto investici neohrozí. Obec má připravený projekt chodníku podél tohoto úseku silnice a bude ho realizovat současně s opravou komunikace. Méně štěstí máme s opravou krajské silnice II/107 (ulice Ringhofferova kolem obecního úřadu, školy a směrem na Týnec n. S.), kde Středočeský kraj projekční práce zamrazil z důvodů smluvních nejasností se stávajícím projektantem. Zde nastane jen mírný pokrok a tím bude hned na jaře oprava úseku od kruhového objezdu na Těptíně směrem k zadní vrátnici Strojmetalu. Proto u školy bude obcí realizován chodník bez ohledu na termín nejisté rekonstrukce zbytku silnice.

BENESOVSKABENESOVSKA2BENESOVSKA3

UŽIJTE SI KAMENICKÝ PLES - 21. března 2020 od 20 hodin v KD Kamenice

Tradiční společenskou událostí s bohatým programem je i letos Kamenický ples. Vezměte sousedy a přátele a přijďte se pobavit. Letos nám bude hrát výborný Caroline band. Jako každoročně se můžeme těšit na mnohá překvapení v průběhu plesu, ale překvapením rozhodně nebude bohatá tombola. Těším se na sousedská setkání první jarní den 21. 3. 2020.

Pavel Čermák, starosta@kamenice.cz

Fotografie: Barbora Boháčová, archiv obce Kamenice