Znak
Rada obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 116. schůze Rady obce Kamenice,
která se konala dne 18.11.2021

1/116/ROK/2021 Kanalizace Všedobrovice - Štiřín - zrušení VZ
I. Rada obce Kamenice schvaluje

zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku VZ 8/2021 "Kanalizace Všedobrovice - Štiřín" a vypsání nového zadávacího řízení na veřejnou zakázku VZ 13/2021 "Kanalizace Všedobrovice - Štiřín".

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Šárce Medřické
1.1.

vypsat nové zadávací řízení na veřejnou zakázku VZ 13/2021 "Kanalizace Všedobrovice - Štiřín" v režimu zjednodušeného podlimitního řízení s nejvyšší možnou nabídkovou cenou 50 000 000,- Kč bez DPH.

Termín: 31.12.2021