Znak
Obec Kamenice
Usnesení
115. Rady obce Kamenice
konané dne 10.11.2021
číslo usnesení 8/115/ROK/2021/Veřejný
Přechod Sídliště I.- Sídliště II.
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku VZ 6/2021 "Přechod Sídliště I. - Sídliště II." a vypsání nového zadávacího řízení.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Šárce Medřické
1.1.

vypsat nové zadávací řízení na veřejnou zakázku "Přechod Sídliště I.-II.".

Termín: 30.12.2021