Znak
Obec Kamenice
Usnesení
115. Rady obce Kamenice
konané dne 10.11.2021
číslo usnesení 7/115/ROK/2021/Veřejný
Odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených obcí Kamenice
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

zprávy vedoucích příspěvkových organizací obce - ZŠ Kamenice, MŠ Kamenice, Kulturní centrum, Technické služby Kamenice

 

II. Rada obce Kamenice schvaluje

odměny v navržené výši dle přílohy

v.r. Ing. Pavel Čermák
Starosta
v.r. Ing. Petr Valášek
První místostarosta