Znak
Obec Kamenice
Usnesení
115. Rady obce Kamenice
konané dne 10.11.2021
číslo usnesení 6/115/ROK/2021/Veřejný
Prodloužení nájemních smluv v bytovém domě v Truhlářské ulici č.p. 855, k.ú. Těptín
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Dodatku č. 10 k Nájemní smlouvě na byt č. 8 o velikosti 34,8 m2, ul. Truhlářská č.p.855, v bytovém domě v Těptíně, s nájemcem ░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , kde předmětem Dodatku č. 10 je prodloužení doby nájmu na dobu určitou do 30.6.2022, podmínkou bezdlužnost. Starosta je pověřen jeho podpisem. 

II. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Dodatku č. 5 k Nájemní smlouvě na byt č. 5 o velikosti 39,75 m2, ul.Truhlářská č.p.855, v bytovém domě v Těptíně, s nájemcem ░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , kde předmětem Dodatku č. 5 je prodloužení doby nájmu na dobu určitou do 30.6.2022, podmínkou bezdlužnost. Starosta je pověřen jeho podpisem.

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

Za obec zajistit předložení dodatků žadatelům k podpisu a uzavření dle jednotlivých bodů v usnesení.   

Termín: 31.12.2021
IV. Rada obce Kamenice schvaluje

posunutí splatnosti nedoplatku vzniklého z Vyúčtování služeb za období 1.11.2020 - 27.5.2021 (vodné, stočné, el. energie) pro nájemkyni bytového domu v Truhlářské ulici č.p. 855, v Kamenici, ░░░░ ░░░░ ░░░░ Nedoplatek ve výši 6.613,- Kč je nově splatný k 28.2.2022.

V. Rada obce Kamenice schvaluje

snížení úhrady za vodné a stočné za období 1.1.2020 - 27.5.2021 pro nájemkyni bytového domu v Truhlářské ulici č.p. 855, v Kamenici, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ z důvodu poškozeného vodoměru. Úhrada za vodné a stočné se nově stanovuje, dle zaplacených záloh, na částku 6.800,- Kč.

VI. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

zajistit kroky k prevenci vzniku pohledávek.

Termín: 31.12.2021
v.r. Ing. Pavel Čermák
Starosta
v.r. Ing. Petr Valášek
První místostarosta