Znak
Obec Kamenice
Usnesení
115. Rady obce Kamenice
konané dne 10.11.2021
číslo usnesení 2/115/ROK/2021/Veřejný
Schválení výjimky ve věci počtu žáků MŠ Kamenice
I. Rada obce Kamenice schvaluje

žádost Mateřské školy Kamenice, Ringhofferova 437, 251 68 Kamenice o schválení výjimky v

počtu dětí pro školní rok 2021/2022 v souladu s § 23 ods.3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění takto:

- poskytovat činnost školy a školského zařízení pro 96 žáků

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

informovat o přijatém usnesení ředitelku Mateřské školy Kamenice, Ringhofferova 437, 251 68 Kamenice

Termín: 27.11.2021
v.r. Ing. Pavel Čermák
Starosta