Znak
Rada obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 111. schůze Rady obce Kamenice,
která se konala dne 23.9.2021

1/111/ROK/2021 Snížení energetické náročnosti budovy a stavební úpravy KD Kamenice - hodnocení nabídek
I. Rada obce Kamenice vylučuje

nabídku účastníka TO SYSTEM s.r.o. z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny. 

II. Rada obce Kamenice vylučuje

nabídky společností Instalace Praha spol. s.r.o. a CigDus s.r.o. z důvodu nepředložení požadované jistoty.

III. Rada obce Kamenice rozhoduje

o výběru dodavatele společnosti VEOS Pospíšil s.r.o. s nabídkovou cenou 18.437.613,- Kč bez DPH.

IV. Rada obce Kamenice pověřuje

starostu obce podpisem smlouvy.

V. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Šárce Medřické
1.1.

předložení smlouvy starostovi obce k podpisu.

Termín: 30.9.2021