Znak
Rada obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 109. schůze Rady obce Kamenice,
která se konala dne 2.9.2021

1/109/ROK/2021 Snížení energetické náročnosti a stavební úpravy KD Kamenice
I. Rada obce Kamenice schvaluje

zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku VZ 5/2021 "Snížení energetické náročnosti a stavební úpravy KD Kamenice" a vypsání nového zadávacího řízení na veřejnou zakázku VZ 11/2021 "Snížení energetické náročnosti a stavební úpravy KD Kamenice".

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Ing. Šárce Medřické
1.1.

vypsat nové zadávací řízení na veřejnou zakázku VZ 11/2021 "Snížení energetické náročnosti a stavební úpravy KD Kamenice".

Termín: 3.9.2021