Znak
Rada obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 102. schůze Rady obce Kamenice,
která se konala dne 28.6.2021

1/102/ROK/2021 Veřejná sbírka pro pomoc obcím na Moravě postižených živelnou pohromou
I. Rada obce Kamenice souhlasí

s konáním finanční veřejné sbírky za účelem pomoci obcím na Moravě, postižených živelnou pohromou.

II. Rada obce Kamenice schvaluje

zřízení zvláštního bankovního účtu u České spořitelny, a.s. pro účely finanční veřejné sbírky.

III. Rada obce Kamenice doporučuje

Zastupitelstvu obce Kamenice schválit vyčlenění 200 tis. Kč z rozpočtu obce pro pomoc obcím na Moravě,  postižených živelnou pohromou.