Znak
Obec Kamenice
Usnesení
93. Rady obce Kamenice
konané dne 17.3.2021
číslo usnesení 4/93/ROK/2021/Veřejný
Žádosti o účelovou dotaci na provoz spolků a na akce realizované v roce 2021
I. Rada obce Kamenice schvaluje

poskytnutí dotace z dotačního programu Provoz, Akce, Rozjezdy na sportovní, kulturní a volnočasovou aktivitu právnických a fyzických osob pro rok 2021 pro následující subjekty v této výši:

PROVOZ:

Z těchto částí bude nyní vyplaceno 50%.

Do 31.8.2021 bude vypsána další výzva, kde žadatelé mohou žádat o další prostředky na provoz.

 

AKCE:

Příspěvek na akce bude vyplacen tehdy, pokud akce proběhne.

II. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření veřejnoprávních smluv pro uvedené subjekty dle schválené vzorové veřejnoprávní smlouvy v příslušné modifikaci

III. Rada obce Kamenice pověřuje

starostu podpisem veřejnoprávních smluv

 

IV. Rada obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

vyhotovení veřejnoprávních smluv pro výše uvedené subjekty

Termín: 31.3.2021
v.r. Ing. Pavel Čermák
Starosta
v.r. Ing. Petr Valášek
První místostarosta