Znak
Obec Kamenice
Usnesení
93. Rady obce Kamenice
konané dne 17.3.2021
číslo usnesení 3/93/ROK/2021/Veřejný
Program Zastupitelstva obce Kamenice
I. Rada obce Kamenice schvaluje

návrh programu zasedání Zastupitelstva obce Kamenice konaného dne 31.3.2021, uvedeného v příloze usnesení.

v.r. Ing. Pavel Čermák
Starosta
v.r. Ing. Petr Valášek
První místostarosta