Znak
Obec Kamenice
Usnesení
93. Rady obce Kamenice
konané dne 17.3.2021
číslo usnesení 2/93/ROK/2021/Veřejný
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dodání software a poskytnutí licence a dalších služeb 227/2020
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě  o dodání software a poskytnutí licence a dalších služeb č. 227/2020 uzavřené se společností VERA, spol. s.r.o. se sídlem: Lužná 716/2, 160 00 Praha 6, IČ: 62587978, dne 2.11.2020

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

předložit Dodatek č. 1 starostovi obce k podpisu

Termín: 31.3.2021
v.r. Ing. Pavel Čermák
Starosta
v.r. Ing. Petr Valášek
První místostarosta