Znak
Obec Kamenice
Usnesení
90. Rady obce Kamenice
konané dne 10.2.2021
číslo usnesení 7/90/ROK/2021/Veřejný
Změna Jednacího řádu Rady obce Kamenice
I. Rada obce Kamenice schvaluje

nový Jednací řád Rady obce Kamenice, jehož celé znění je přílohou tohoto usnesení, a současně přijetím tohoto nového Jednacího řádu Rady obce Kamenice se ruší Jednací řád Rady obce Kamenice, schválený radou 30.11.2010.

II. Rada obce Kamenice ukládá
1. Drahomíře Žáčkové
1.1.

zveřejnění nového jednacího řádu, jehož celé znění je uvedeno v příloze tohoto usnesení

Termín: 26.2.2021
v.r. Ing. Pavel Čermák
Starosta
v.r. Ing. Petr Valášek
První místostarosta