Znak
Obec Kamenice
Usnesení
90. Rady obce Kamenice
konané dne 10.2.2021
číslo usnesení 6/90/ROK/2021/Veřejný
Informace o změně termínu
I. Rada obce Kamenice bere na vědomí

změnu termínu:
úkolu č. 4944 z usnesení 4/77/ROK/2020 Smlouva o zřízení služebnosti stezky a cesty, parc.č: 614/1, k.ú. Těptín, nový termín 30.06.2021.

úkolu č. 5245 z usnesení 5/82/ROK/2020 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6022803/1, nový termín 30.09.2021.

 

 

v.r. Ing. Pavel Čermák
Starosta
v.r. Ing. Petr Valášek
První místostarosta