Znak
Obec Kamenice
Usnesení
90. Rady obce Kamenice
konané dne 10.2.2021
číslo usnesení 4/90/ROK/2021/Veřejný
Program Zastupitelstva obce Kamenice
I. Rada obce Kamenice schvaluje

návrh programu zasedání Zastupitelstva obce Kamenice konaného dne 24.2.2021, uvedeného v příloze usnesení.

v.r. Ing. Pavel Čermák
Starosta
v.r. Ing. Petr Valášek
První místostarosta