Znak
Obec Kamenice
Usnesení
90. Rady obce Kamenice
konané dne 10.2.2021
číslo usnesení 2/90/ROK/2021/Veřejný
Posunutí termínu splatnosti - dohody o poskytnutí příspěvku na vodovod a kanalizaci
I. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k dohodě o poskytnutí příspěvku na vodovod uzavřené mezi obcí Kamenice (jako obec) a  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ (jako vlastník) dne 13.7.2020, jejímž předmětem je posunutí data splatnosti. Podpisem dodatku je pověřen starosta.

II. Rada obce Kamenice schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k dohodě o poskytnutí příspěvku na kanalizaci uzavřené mezi obcí Kamenice (jako obec) a  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ (jako vlastník) dne 13.7.2020, jejímž předmětem je posunutí data splatnosti. Podpisem dodatku je pověřen starosta.

III. Rada obce Kamenice ukládá
1. Petře Novotné
1.1.

zajistit uzavření dodatků.

Termín: 30.6.2021
v.r. Ing. Pavel Čermák
Starosta
v.r. Ing. Petr Valášek
První místostarosta