Znak
Rada obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 89. schůze Rady obce Kamenice,
která se konala dne 28.1.2021

1/89/ROK/2021 Rozpočtové opatření č. 1
I. Rada obce Kamenice Schvaluje

rozpočtové opatření č. 1 v předloženém znění.