Znak
Rada obce Kamenice
PŘEHLED USNESENÍ
z 36. schůze Rady obce Kamenice,
která se konala dne 27.3.2019

1/36/ROK/2019 Program zastupitelstva Obce Kamenice
I. Rada obce Kamenice schvaluje

návrh programu zasedání Zastupitelstva obce Kamenice konaného dne 10.4.2019, uvedeného v příloze usnesení