Poplatky za komunální odpad

Poplatek můžete hradit na podatelně OÚ Kamenice v úředních hodinách nebo na bankovní účet OÚ č. účtu 420575329/0800.

Variabilní symbol je k dispozici na podatelně Obecního úřadu.  Je jedinečný pro každý objekt.

Informace o podatelně zde: http://www.obeckamenice.cz/podatelna/

odpady 2021