Kristýna Nehasilová

Kristýna Nehasilová

Investiční referent

nehasilova@kamenice.cz
tel.: 313 034 888
mobil: 602 643 385

  • zajišťování ucelených odborných agend státní správy nebo samosprávy, pokud není v této části stanoveno jinak
  • zajišťování administrativních záležitostí odboru
  • komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o dokumenty
  • zajištění přípravných fází, povolení investiční akce
  • zajišťování výběru a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, příprava, uzavírání a provádění změn smluv, prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace a zpracovávání zápisů a protokolů o předání staveb. Průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu.
  • řešení majetkoprávní vztahů podle investičních záměrů a technickoekonomických požadavků
  • příprava a zajištění projednání investičních akcí s veřejností
  • příprava materiálů pro jednání orgánů obce
  • příprava podkladů pro žádosti o přidělení dotací, sledování toku dotací v průběhu realizace investičních akcí a příprava závěrečného vyhodnocení dotace

Akce v Kamenici a okolí

prosinec 2022
1
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31