Anežka Salátová

Anežka Salátová

referent

salatova@kamenice.cz
tel.: 323 672 227
mobil: 601 105 741

Agenda:

  • Předkládání majetkových otázek včetně důvodových zpráv k projednání v radě obce a následně k projednání zastupitelstvu obce. 
  • Spolupráce při realizaci výběrových řízení neinvestičního charakteru, příprava zadávací dokumentace. 
  • Archivace dokumentů zajišťovaných agend.
  • Řešení věcných břemen.
  • Vyjadřování se k záměrům staveb jednotlivých stavebníků. U liniových staveb, staveb komerčního charakteru a developerských projektů příprava podkladů k projednání radou, res. zastupitelstvem obce. 
  • Plnění úkolů na úseku životního prostředí - ochrana přírody a krajiny, zajištění výkonu státní správy na úseku životního prostředí - ochrana přírody a krajiny, povolovací proces týkající se kácení stromů. 

Akce v Kamenici a okolí

březen 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
24
25
26
27
29
30