Bc. Alexandra Horáčková

Bc. Alexandra Horáčková

Investiční technik

horackova@kamenice.cz
tel.: 323 672 761
mobil: 737 258 288

Agenda:

 • Příprava investičních záměrů a podkladů pro rozpočet obce v oblasti investic.
 • Zajištění realizace investičních projektů, kontrola, převzetí díla od dodavatelů.
 • Zajištění potřebné přípravy, dokumentace, soutěží, podkladů pro rozhodování o jednotlivých projektech.
 • Součinnost při kontrolách investičních akcí nadřízenými veřejnými orgány.
 • Zajišťování administrace výběrových řízení pro všechny odbory.
 • Předkládání investičních otázek včetně důvodových zpráv k projednání v radě obce a následně k projednání zastupitelstvu obce.
 • Vedení dotačních agend, zajištění čerpání dotačních titulů, přípravy dokumentace, soutěží, podkladů pro rozhodování o jednotlivých projektech
 • Poskytuje součinnost při správě majetku obce a péče o něj - zajištění především rozsáhlejší opravy nemovitého majetku a agendu s tím spojenou
 • Archivace dokumentů zajišťovaných agend
 • Řešení majetkoprávních vztahů podle investičních záměrů a technickoekonomických požadavků
 • Příprava a zajištění projednání investičních akcí s veřejností
 • Dotace – sledování toku dotací v průběhu realizace investičních akcí.

Akce v Kamenici a okolí

březen 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
24
25
26
27
29
30