Zpráva z participačních aktivit

3.8.2022 |

Kameničtí rádi využívají služby na Ringhofferově náměstí, chtěli by zde však i příjemné prostředí pro trávení volného času

V uplynulých měsících proběhly v rámci projektu „Ringhofferovo náměstí Kamenice“ anketní šetření a dvě plánovací setkání. Občané Kamenice měli možnost vyjádřit se k tomu, jak nyní místní náměstí využívají, co jim zde vyhovuje a co naopak schází. Podněty a požadavky od veřejnosti i odborných organizací jsou nyní zapracovávány do zadání architektonické soutěže na obnovu náměstí.

P1050013_PP
Během první poloviny letošního roku uspořádala obec ve spolupráci s odborníky ze spolku Pěstuj prostor a sociologického atelieru MAKAI anketní šetření a dvě plánovací setkání. Anketu vyplnilo 423 respondentů, setkání se zúčastnilo celkem 29 lidí.

Tyto participační aktivity potvrdily zájem občanů o zlepšení stavu náměstí. Přejí si především vylepšení estetického a technického stavu prostoru mezi budovami a širší nabídku služeb. Chtěli by také, aby náměstí více sloužilo i k setkávání a odpočinku. Ze současných prvků oceňují především zeleň, dětské hřiště, obchody, obecní úřad a kulturní dům. Doplnili by výrazný vodní prvek a připomínku Ringhofferovy éry, například sochu nebo informační tabuli.

Jako jedna z nejdůležitějších věci k řešení je vnímána doprava. Motorová doprava v pohybu i klidu dnes zabírá přibližně polovinu volného prostoru náměstí. Zlepšení organizace motorové dopravy i prostoru pro pěší a cyklisty by přispělo k jeho větší přehlednosti a odstranění špatně využitelných „zbytkových“ ploch. Panuje také shoda na tom, že dopravní uzel MHD by měl zůstat na náměstí či v jeho bezprostřední blízkosti.

Hlavním důvodem návštěvy náměstí jsou v současné době služby. Všechny nyní mají své zákazníky a lidé jejich přítomnost oceňují, uvítali by však zlepšení podoby některých objektů (především Billy a dočasných stánků). Polovina respondentů by ocenila doplnění dalších služeb, objevily se také apely na zřízení lékařských ordinací, sdílených pracovních prostor, prostoru pro vnitřní volnočasové aktivity či vybudování sociálního bydlení a pečovatelského domu pro seniory. Diskutovalo se i o možnosti doplnění náměstí novými budovami – určitá forma zástavby by měla být akceptovatelná, musí se k ní však přistupovat opatrně, aby náměstí a jeho uživatelům skutečně přinesla zlepšení, a to nejen v podobě služeb, ale také v příjemnosti a uživatelnosti volného prostoru.

K lepší využitelnosti náměstí k trávení volného času by kamenickým pomohlo především více míst k sezení a pobývání. Ocení zachování vzrostlých stromů a založení kvalitních trávníků, které budou lákat k posezení a hrám. Vnímají ale zároveň i potřebu vytvoření zpevněných ploch v části náměstí, kde by se mohly konat trhy a větší shromáždění. Přejí si také cukrárnu či kavárnu, dětské hřiště pro děti různého věku a lepší zázemí pro venkovní kulturní aktivity.

Celou zprávu z participačních aktivit si můžete přečíst zde:

_kamenice_zprava_participace.pdf

_kamenice_zprava_participace_prilohy.pdf

 

„Všem občanům, kteří se anketního šetření a plánovacích setkání zúčastnili, velice děkujeme. Získané podněty budou zapracovány do zadání architektonické soutěže, která proběhne v příštím roce,“ vysvětluje starosta obce Pavel Čermák.