Výzva k údržbě dřevin na soukromých pozemcích

11.3.2019 |

Žádáme občany o údržbu dřevin, které by omezovaly, či ohrožovaly bezpečný provoz na obecních komunikacích do 30. dubna.

Žádáme občany o údržbu dřevin, které by omezovaly, či ohrožovaly bezpečný provoz na obecních komunikacích do 30. dubna.

Odpovědnost za dosažení a udržování dobrého stavu dřevin je povinností vlastníka, Prosíme majitele parcel, aby v rámci jarního úklidu na zahradě překontrolovali dřeviny rostoucí u oplocení. Tyto je potřeba udržovat v takovém stavu, aby nezasahovaly do komunikace (jedná se zejména o přerostlé živé ploty, v případě stromů jednotlivých větví zasahujících do podchodné či podjezdné výšky). V takovém případě totiž výrazně zužují prostor pro pohyb chodců a vozidel a vznikají tak kolizní situace, kterým je potřeba předcházet. Včasné a důkladné ořezání přesahujících větví umožní bezpečný průchod a průjezd Vašich nejbližších!

Po termínu 30.4. může být provedena údržba pracovníky TS Obce Kamenice

Všem děkujeme za spolupráci.

  

                                                     OÚ Kamenice

                                               Odbor správy majetku