Výzva k podání žádosti o dotaci – aktualizace

24.3.2020 |

 

 

Výzva k podání žádosti o dotaci – aktualizace

 

Vzhledem k této nastalé situaci, je možné žádost podat i v elektronické podobě.

Vyplněnou žádost opatřenou razítkem a podpisem, prosím naskenujte a odešlete na email: podatelna@kamenice.cz nebo odešlete prostřednictvím datové schránky.

Po ukončení nouzového stavu bude následně vypsaná nová Výzva pro žádost o poskytnutí příspěvku.

 

Děkujeme za spolupráci.