VÝSTRAHA – zvýšené nebezpečí vzniku požárů!

28.7.2020

 

 

ČHMÚ vyhlásil ode dne 28. 7. 2020  8:00 hod. ve Středočeském kraji výstrahu na jev - Nebezpečí vzniku požáru. Z tohoto důvodu vstupují na území Středočeského kraje v platnost všechny zákazy a omezení uvedené v nařízení Středočeského kraje č.3/2020 ze dne 20. 4. 2020. 

V nařízení je mimo jiné zakázáno:

°      používání zábavní pyrotechniky,

°      vypouštění „lampionů štěstí“ atd.

 

Pro více informací: https://www.hzscr.cz/clanek/o-nas-hzs-stredoceskeho-kraje-aktuality-vystraha-zvysene-nebezpeci-vzniku-pozaru--vystraha-zvysene-nebezpeci-vzniku-pozaru.aspx