UZAVÍRKA KOMUNIKACE RINGHOFFEROVA – ÚSEK PŘES HRÁZ KŘÍSOVSKÉHO RYBNÍKA

13.5.2021

 

Upozorňujeme občany na okamžité uzavření komunikace

RINGHOFFEROVA

PŘES HRÁZ KŘÍSOVSKÉHO RYBNÍKA

na dobu neurčitou z důvodu havarijního stavu hráze.

 

objízdná trasa

 

Objízdná trasa je vedena po silnici II/107 a II/603 přes Želivec, viz přiložená mapa

 

UZAVÍRKA Ringhofferova hráz Křísovského rybníka.pdf