Uzavírka Jednosměrné ulice

3.3.2022

 

jednosmerna-mapa-na fb orez

Začíná stavba v Jednosměrné: Nejdůležitější informace, objížďky, parkování, termíny.

Obec Kamenice začíná realizovat investiční akci výstavby nového chodníku a parkovacích stání v ulici Jednosměrná. Ačkoliv věříme, že oceníte výstavbu chodníku a parkovacích stání v této lokalitě, je potřeba přijmout skutečnost, že se stavbou samotnou jsou spojená určitá dočasná dopravní omezení, která v nemalé míře mohou zasáhnout především právě rezidenty v předmětném úseku. Z tohoto důvodu se předem omlouváme za komplikace a děkujeme za pochopení.

Objížďka

Řidiče, kteří využívají ulici Jednosměrnou pro tranzit směrem na Těptín nebo dále, žádáme, aby po dobu uzavírky využili objízdnou trasu po silnici II/107, tedy ulicí Ringhofferova. Pro obyvatele z ulic bezprostředně přilehlých k Jednosměrné ulici jsou určeny náhradní přístupové trasy po místních komunikacích. Vzhledem k tomu, že dočasně stoupne doprava a někde i částečně parkování v oblasti K Větrovu, Na Květnici, Klidná, Ořechová, Opuková, Osadní, Ke Skále nebo v Korunní, žádáme všechny tamní obyvatele o velikou míru trpělivosti a tolerance. Sousedé si tím pomáhají navzájem. Přizpůsobte těmto úzkým uličkám svoji rychlost, vnímejte pozorně pohyb chodců.

Priorita pro pěší

Po celou dobu stavby bude zajištěn Jednosměrnou ulicí bezpečný pohyb chodců. Stavba bude zohledňovat pohyb těch nejmenších – tedy školáků. Nepřerušený a bezpečný pohyb chodců byl podmínkou realizace a i důvodem, proč nakonec stavba nezačala již v zimě před Vánocemi.

Stavební akce bude probíhat v několika etapách, a během každé z nich bude ulice zcela zpřístupněna pouze pro pěší. Pro automobilový provoz bude v každé etapě ulice na některém z úseků zcela uzavřena. Při frézování starého asfaltu a poté na konci stavby, při pokládce nového asfaltobetonového krytu vozovky, bude ulice uzavřena v celé délce.

Integrovaný záchranný systém

Stavba bude povinně řízena tak, aby během stavby byla jakákoli nemovitost v Jednosměrné ulici přístupná pro vozidla IZS (integrovaného záchranného systému, tedy zejména hasičů a záchranky)

Parkování

S ohledem na provoz stavby a bezpečnost chodců podél ní není možné na staveništi parkovat.

Pošta

Provoz pošty bude zajištěn bez přerušení, pouze však pěší docházkou. Nejbližší parkovací místa pro poštu budou na návsi Nové Hospody v ulici Návršní u dětského hřiště.

Cukrárna

Provoz cukrárny zůstane rovněž zachován. Bude dostupná pěšky z ulice Opuková nebo K Větrovu, kde bude možné zaparkovat pro nakládku i vykládku.

Uzavírka JEDNOSMĚRNÁ výstavba chodníku KVS stavební.pdf

1_KVS - 2.4._Kamenice_14.03.-13.04_t.pdf

2b_KVS -1.2_Kamenice_14.04.-28.05_t.pdf

5_KVS - 3_Kamenice_13.06.-23.06_t.pdf