Upozornění pro majitele nemovitostí

8.6.2020

Žádáme všechny majitele nemovitostí v obci Kamenice,

aby věnovali čas kontrole stavu dřevin na svých pozemcích, hlavně těm rostoucích podél plotů a ořezali části rostlin zasahujících do komunikací. Nejlépe nejenom do výšky osoby, ale minimálně do výšky 4m, aby byl umožněn bezproblémový průjezd aut svážejících komunální odpad.

Pro pomoc s ořezem stromů a keřů podél komunikace, stejně tak přistavení kontejneru na biologický odpad, neváhejte kontaktovat Technické služby Kamenice, které Vám vypracují cenovou nabídku.

POMOZTE TECHNICKÝM SLUŽBÁM S PÉČÍ O VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ V OBCI,

BIOLOGICKÝ ODPAD PATŘÍ NA KOMPOST NEBO DO KOMPOSTÁRNY.

Upozorňujeme, že sypání biologického odpadu na veřejné prostranství (viz. foto níže) je považováno za nepovolenou skládku a může být pokutováno až do výše 100.000 Kč.

 

Kontakt na TS: reditel@tskamenice.cz

 

biodpad Korunní