Upozornění na kontrolu zeleně

19.8.2021

 

Vážení občané!

 

Žádáme všechny majitele pozemků, které sousedí s veřejnými prostranstvími, chodníky a komunikacemi, aby bezodkladně provedli kontrolu, zda jejich zeleň nepřesahuje do těchto prostranství a nezpůsobuje omezení pohybu osob či vozidel, nezhoršuje rozhledové poměry, případně nebrání bezproblémovému průjezdu aut svozové služby. V případě, že k výše uvedenému dochází, žádáme o provedení ořezu větví stromů a keřů, posečení vysoké trávy směrem do těchto prostranství.


Nebude-li ořez proveden majiteli nemovitostí do 31.8.2021, bude postupně prováděn pracovníky technických služeb obce již bez dalších výzev.

 

Děkujeme předem za spolupráci!

 

Odbor správy majetku OÚ Kamenice.