Řešení dopadu Covid-19 na seniory - nabídka zapojení se do projektu SČ Kraje

14.10.2020 |

 

 

Touto cestou nabízíme možnost zapojení seniorů naší obce do projektu Středočeského kraje prostřednictvím Chytré péče s.r.o.

 

Termín přihlášení je do konce října 2020.

 

V případě zájmu mě prosím kontaktujte

na e-mailu: kottasova@kamenice.cz

tel. 733 683 134

 

Bc. Kateřina Kottasová

Sociální pracovník OÚ Kamenice

Středočeský kraj umožnil zapojit několik seniorů z kraje do projektu Chytré péče s názvem "Řešení dopadu pandemie nemoci Covid - 19 na seniory". Zapojení senioři získají zdarma zařízení Chytré péče a členství v tzv. Klubu Chytrého seniora. Vybraní senioři dostanou i speciálně upravený tablet pro aktivizační online programy. V rámci projektu budeme smluveným klientům zajišťovat naši klasickou tísňovou péči (nepřetržitá realizace okamžité pomoci při ohrožení bezpečí seniora) zároveň zajistíme další aktivity: 

  • realizování a organizování volnočasových a motivačních aktivit pro seniory. Např. sdílení receptů, zahrádkářských typů, péče o domácí mazlíčky atd. ; 
  • organizace aktivizačních aktivit a programů s reminiscenční, rehabilitační a terapeutickou tématikou; 
  • zasílání měsíčníku Chytrý senior;
  • pravidelné telefonické motivační rozhovory s cílem aktivizovat seniora; zjišťovat jeho potřeby; předcházet úzkostným stavům a rezignaci chuti k životu; pomáhat zorientovat se v tématech, které senior řeší; sdílet radosti; motivovat k dobrým návykům; zajišťovat pocit jistoty; prodloužit nezávislost a samostatnost seniora; 
  • monitorování, zda seniorům nedochází léky, jídlo či základní hygienické potřeby. V případě identifikace takové situace potom zajistit pomoc ve spolupráci s obcí, terénními službami, integrovaným záchranným systémem, rodinou či dobrovolníky. 

Po skončení projektu, který začíná přípravnou fází v září 2020 (do října chceme mít nasmlouvané klienty) a končí v březnu 2021, si senioři zařízení mohou nechat a ve službě dále pokračovat. Co se týče klasických měsíčních poplatků za službu, musí se respektovat vyhláška MPSV, úhrada od klienta je tedy nutná.

Měsíční poplatek za službu je 370 Kč

viz.: https://www.chytrapece.cz/ceny-aktual), 1. měsíc služby zdarma. 

Realizací projektu reagujeme na akutní poptávku o naše služby spojené s řešením situace, kdy se senioři ocitli v nedobrovolné izolaci a ztratili možnost interakce se svým sociálním okolím. Tento stav pro mnoho seniorů přetrvává i nyní, kdy jsou opětovně nastavována karanténní opatření. Cílem využití dotace je pomoci takto postiženým seniorům překonat obavy a znovu se zapojit do života.

CHYTRÁ PÉČE s.r.o.