Projekt sociální péče

11.10.2022 |

 

Charita Starý Knín se zapojila do grantové výzvy

 „Doma je doma“

Výsledek výzvy bude znám do konce prosince 2022.

 

V případě jejího schválení bude projekt zahájen od ledna 2023.

Projekt je určen pro cílovou skupinu senioři nad 65 let s důrazem na ty, kteří žijí pod hranicí chudoby a v materiální a sociální deprivaci, musí být bezúhonní.  

 

V souvislosti s výše uvedeným lze nadační příspěvek použít na zajištění služeb a aktivit pro osamělé seniory, kteří si pro svůj věk, onemocnění či tíživou finanční situaci nedokážou základní životy potřeby zajistit sami bez pomoci druhých. Služby jsou poskytovány v prostředí domova, které umožňuje zachovat si v maximální míře svůj dosavadní způsob života.

 

Z nadačního příspěvku lze možno financovat především toto:

Pečovatelská služba, osobní asistence – tzn. kdyby člověk potřeboval by 8 hodin péče, uhradil by pouze 3 hodiny a 5 hodin by hradil fond. Bylo by možno osobám také uhradit nákupy, obědy, pak s tímto spojené služby. 

Nadační příspěvek může být použit na navýšení péče, tedy rozšíření úvazků pracovníků sociálních služeb a přijetí nových klientů, ale též na úhradu nákladů, které nelze vykázat v rámci dané sociální služby, např. cestovné při doprovázení na úřady, na dopravu k návštěvě ambulantních služeb, k lékaři atd. 

Nadace může potřebným výše uvedeným osobám také uhradit potřebné poradenství, fyzioterapii, psychoterapii, ozdravné pobyty a respitní (odlehčující) péči v krátkodobém programu, zvýšenou pomoc při návratu z nemocnice, úhradu drahých potřebných léků, zvýšenou pomoc při ztrátě blízkého člověka.

Pokud tedy jste výše uvedenou cílovou skupinou, nebo víte o někom kdo je prokazatelně ve finanční nouzi a potřebuje pomoc druhé osoby kontaktujte prosím:

Mgr. Věru Bobovskou – středisko sociální péče Charita Starý Knín

Tel.: 774 994 357

e-mail: bobovska@socialnipece.cz

nebo

Bc. Kateřinu Kottasovou – sociální pracovnici Obecního úřadu Kamenice

Tel.: 733 683 134

e-mail: kottasova@kamenice.cz