Posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu

20.3.2020 |

posuzování lhůt.1

metodika1

metodika2

metodika3