Mobilní svoz NEBEZPEČNÉHO ODPADU + Velkobjemový odpad

24.3.2021

Mobilní svoz NEBEZPEČNÉHO ODPADU

v sobotu 24. dubna 2021

Všedobrovice  VRBOVÁ u separačního hnízda 8.00–8.20 hod.
Štiřín   ŠÍPKOVÁ u separačního hnízda 8.25–8.45 hod.
Struhařov     SAFÍROVÁ u dětského hřiště  8.50–9.10 hod.
Olešovice OKRUŽNÍ u rybníčka 9.15–9.35 hod.
Nová Hospoda                  NA VYHLÍDCE u dětského hřiště 9.40–10.00 hod.
Kamenice    parkoviště ZA OÚ  10.05–10.25 hod.
Skuheř     HLUBOKÁ u rybníka   10.35–10.55 hod.
Těptín      TÁHLÁ u zvoničky 11.00–11.20 hod.
Ládví                      LOVECKÁ u bývalé prodejny 11.30–11.50 hod.
Ládeves                u Vejmelků č. p. 251 11.55–12.15 hod

                      

                       

patří sem: olověné akumulátory, lepidla, kyseliny, staré léky, suché články, monočlánky, oleje, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače

nepatří sem: stavební suť, pneumatiky, lepenky, železo (sporáky, bojlery), linolea, koberce

POZOR!!

nejsou odebírány!!! televizory, lednice, vysavače, monitory, drobné elektrospotřebiče - tyto je možné celoročně ZDARMA odevzdat ve sběrném dvoře

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

v neděli 25. dubna 2021 od 8:00 do 12:00

Obec Kamenice ve spolupráci s firmou OBR, služby s. r. o. zajistila možnost likvidovat bezplatně velkoobjemový odpad občanů ve sběrném dvoře.

patří sem: starý nábytek, koberce, matrace, linolea, textilie, boty, lyže, sáňky, boby, kola, dveře, WC, umyvadla, plastové vany a ostatní.

nepatří sem: komunální odpad směs tříděný i netříděný, dále nebezpečný odpad, elektrozařízení, odpad zeleně, stavební sutě a pneumatiky.

                                                                                                                                            

Odbor správy majetku